Třeboň poetická

Jihočeská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie, která však není pouze o soutěžení.


Poezie. Próza. Recitace. Divadlo. Umění.

Třeboň poetická nabízí ale mnohem víc!

Již zavedenou událostí v Třeboni se stala Třeboň poetická, která každoročně na začátku jara hostí všechny generace poezie chtivé. Přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie, která je krajským kolem celostátní soutěže Wolkrův Prostějov, se letos uskuteční 16. března v divadle J. K. Tyla v Třeboni.

Na Třeboň poetickou přijali pozvání Jiřina Lhotská, Aleš Vrzák a Emílie Zámečníková. Ti se po dobu konání přehlídky stanou nejen odbornou porotou, ale i rádci a pomocníky v začátcích. Přehlídka je plná vzájemné konfrontace a inspirace.

Podmínky účasti:

Přehlídky se mohou zúčastnit soubory divadla poezie nebo sóloví recitátoři z celé České republiky, kteří ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena. Zájemci se mohou přihlásit do 1. března 2019.

Propozice

Přihláška pro umělecký přednes (Recitátoři se krajské přehlídky účastní se dvěma texty. Pokud se někdo z vážných důvodů nebude moci přehlídky zúčastnit v obou dnech, po domluvě s pořadatelem lze udělit výjimku a recitovat pouze jeden text).

Přihláška pro divadlo poezie

Chcete se dozvědět více? Potom tedy kontaktujte:

Mgr. Miloslava Jelonková, Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, miloslava.jelonkova@mesto-trebon.cz, Tel.: +420 384 342 205, Mob.: +420 725 534 096

Srdečně zváni jsou i nepřímí účastníci přehlídky. Neostýchejte se a přijďte se na vlastní kůži přesvědčit, že vám s námi bude krásně poeticky!