Žádost o zařazení na trhy

Pokud se Vám elektronická žádost správně nezobrazuje, klikněte na tento odkaz: http://goo.gl/forms/ysV73GfGFi

Vyplněním této žádosti žadatel souhlasí s podmínkami účasti a plateb a s pokyny pořadatele!

Vyplněním této žádosti žadatel také souhlasí s tím, že Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 37901 Třeboň, který je pro účely zpracování osobních údajů správce údajů, může zpracovávat jeho osobní údaje za účelem organizace trhů. Souhlas se uděluje po dobu roku 2019 a dále pak po dobu určenou Spisovým a skartačním řádem. Žadatel si je vědom a byl informován, že může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnější informace včetně všech práv subjektu údajů naleznete na: www.mesto-trebon.cz/oou

ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO TRHŮ V ROCE 2019 PŘIJÍMÁME DO 10. 2. 2019.

PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ PO 10. 2. 2019 BUDOU POSUZOVÁNY POUZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPLNĚNÍ TRHU.