Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Wolkrův Prostějov 2016 – propozice


59. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie

14.–18. června 2016, Prostějov

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se statutárním městem Prostějov – odborem školství a kultury, oddělením DUHA – Kulturním klubem u hradeb a Městským divadlem v Prostějově. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Prostějov a Olomouckého kraje.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Poslá­ním pře­hlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

 Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

1. kategorie ­– od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17 let (dovršení 17 let až po 1. 2. 2016 včetně)

2. kategorie od 17 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2016 dovrší 17 let) do 20 let

3. kategorie – od 20 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2016 dovrší 20 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O zařazení doporučených sólistů a souborů do programu WP rozhoduje programová rada WP. Ta ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi a zhlédnutí představení na DVD zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady uměleckého přednesu (OR UP) NIPOS-ARTAMA, zástupci lektorských sborů krajských přehlídek WP a přizvaní odborníci.

Programová rada zasedne v první polovině dubna 2016.

 

FESTIVAL WP MÁ DVĚ ČÁSTI:


Celostátní přehlídka sólových recitátorů

III.a ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídka probíhá v Městském divadle v Prostějově. Recitátoři se jí účastní pouze s jedním textem. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla osm minut. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje vystoupení recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.

IV.a HODNOCENÍ A VÝBĚR

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídeknominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uve­de­ním pořadí.Toto pořadí slouží jen k interní potřebě pro­gra­mové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlá­šeno. Pro­gra­mová rada k navr­že­nému pořadí při­hlédne, ale není povinna ho respektovat.

Nominace i doporučení na WP musí být písemně zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.

Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli krajského kola do 1. dubna 2016.

Titul laureáta WP může získat libovolný počet mimořádně inspirativních interpretů v přehlídce sólových recitátorů.

Další ocenění může získat libovolný počet interpretů, jejichž vystoupení bylo mimořádně inspirativní pouze z dílčího hlediska. Lektorský sbor WP přesně zformuluje, co na vystoupení oceňuje.

 

Celostátní přehlídka divadel poezie a souborů uměleckého přednesu 

Divadlo poezie představuje specifickou žánrovou formu na pomezí divadla a uměleckého přednesu. S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení může inscenace využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem není ilustrovat či dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se literární text stává podnětem pro sebevýpověď inscenátorů.

III.b ORGANIZACE A PRŮBĚH

Krajské postupové přehlídky

Jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.

Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru divadla poezie, podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.

Soubory se mohou přihlásit u pořadatelů krajských postupových kol v termínu, který tito pořadatelé stanoví.

Členem lektorského sboru krajské přehlídky by měl být nejméně jeden odborník, který je členem odborné rady pro umělecký přednes a divadlo poezie (OR UP) nebo který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být odborníky z různých oborů vztahujících se k literatuře a její interpretaci, divadlu, a zejména k divadlu poezie.

Soubory mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině jako hosté a jejich členové jsou povinni o tom pořadatele informovat.

 IV.b HODNOCENÍ A VÝBĚR

Lektorský sbormůže doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemžhlavním kritériem musí být (písemně zdůvodněná) kvalita inscenace především s ohledem na její inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Pořadatel krajské přehlídky se pokusí zajistit (sám nebo ve spolupráci se souborem) záznam představení a zasílá ho společně s postupovými listy. Záznam slouží programové radě WP k objektivnějšímu rozhodování o zařazení inscenací do programu WP.

Souboru navrženému k postupu na WP doporučujeme:

Před vyplňováním postupového listu si detailně prostudujte nabídku prostějovských hracích prostor a jejich technické možnosti. Veškeré informace najdete u pořadatele krajského kola. Do evidenčního listu vložte scénář a ano­taci insce­nace v roz­sahu 36 řádků, pou­ži­tel­nou bez úprav jako mate­riál do pro­gra­mové bro­žury WP, dále stručnou informaci o sou­boru a o auto­rovi (auto­rech); osoby a obsa­zení včetně dal­ších údajů o tvůr­čím týmu  reži­sér, scé­no­graf, autor hudby, peda­go­gické vedení apod., a minimálně pět propagačních foto­gra­fií z inscenace. Pečlivě vyplněný evidenční list odevzdejte pořadateli krajského kola, který vše (spolu s postupovými listy a texty sólových recitátorů) zašle do NIPOS-ARTAMA v Praze. Požadované údaje vyplňujte čitelně. (Je možné tyto materiály poslat také elektronicky.)

Do programu WP budou soubory zařazeny rozhodnutím programové rady WP na jejím zasedání v dubnu roku 2016.

Souborům budou v Prostějově k dispozici tyto prostory: Městské divadlo (kukátkový prostor a forbína) a sál Kulturního klubu DUHA s elevací.

Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.

Cenu Wolkrova Prostějova získává nejinspirativnější inscenace WP.

Cenu Jana Roubala uděluje lektorský sbor za dramaturgickou objevnost a nalezení adekvátního scénického tvaru inscenace.

Další ocenění může získat libovolný počet podnětných inscenací. 
Cena diváka je udělována na základě divácké ankety.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

 << květen 2016 >>
Po Út St Čt So Ne
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Otevírací doba TIC

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 103
379 01 Třeboň

Otevírací doba TIC  (květen)
Pondělí 9:00-18:00
Úterý 9:00-18:00
Středa 9:00-18:00
Čtvrtek 9:00-18:00
Pátek 9:00-18:00
Sobota 9:00-18:00
Neděle 9:00-18:00

Dům přírody

Dům přírody Třeboňska


Fotokiosek


Počasí v Třeboni:
Předpověď počasí


Facebook

Instagram


Mobilní aplikace

Tento projekt vznikl za finančního přispění
Jihočeského kraje v rámci grantového programu
Produkty a služby v cestovním ruchu.


Plánovač výletů
Vaše výlety